Introductie

SPARK werkt met de zeventien Sustainable Development Goals , SDGs vanaf hier (United Nations, 2015). om de reikwijdte van wat duurzaamheid inhoudt te leren begrijpen. Deze doelen werden in 2015 door de Verenigde Naties gelanceerd, op basis van de grootste internationale regio-consultatie ooit. Burgers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties op alle continenten leverden input om te komen tot uiteindelijk zeventien complexe vraagstukken, die bekend staan als de Duurzame Ontwikkeldoelen. Alle landen van de VN ondertekenden de agenda om de zeventien SDGs en de bijbehorende targets in 2030 gerealiseerd te krijgen. Daarmee hebben we internationale ‘taal’ gekregen om de leefbaarheid van de planeet richting de 22e eeuw te behouden en te versterken.

De SDGs worden vaak afgebeeld als een set van 17 afzonderlijke iconen. Voor de leesbaarheid is dit handig, maar voor ons begrip van de samenhang tussen sociale, ecologische en economische aspecten van duurzaamheid is de verbeelding in de vorm van het SDG-wheel praktischer. We hebben niet alleen veel kennis en inzicht nodig over de verschillende vraagstukken, maar vooral ook kennis en inzicht in de onderlinge wisselwerking.

Initiatieven die bijvoorbeeld de energietransitie (SDG 7) bevorderen, hebben idealiter ook een positieve impact op alle andere doelen. De relatie met SDG 11 (duurzame steden en gemeenschappen) en 13 (klimaatactie) ligt voor de hand, maar ook is het interessant om oog te hebben voor bijvoorbeeld het verband tussen de energietransitie en vraagstukken rond voedselvoorziening (SDG 2), het tegengaan van armoede (SDG 1), het verminderen van ongelijkheid (SDG 10), et cetera.