Introductie

In een circulaire economie is geld een middel om ecologische en sociale waarde te creëren, is afval altijd een grondstof, gebruiken we 100% schone energie en wordt water gerespecteerd als een bron van leven. Daarnaast stimuleert ons economisch verkeer altijd het welzijn en de gezondheid van het individu, de biodiversiteit van onze planeet en de diversiteit en cohesie van onze (mondiale) samenleving.

Wanneer we onze economie langs deze zeven integrale ontwerp-principes van Circulair Friesland/ Metabolic vorm geven, werken we toe naar een duurzame realisatie van de zeventien doelen. Deze principes zijn terug te vinden op de site van VCF, en ook in de Bosatlas van de Duurzaamheid (2019, p. 56-57).

Hier zijn meerdere hulpmiddelen voor, net zoals er meerdere wegen zijn naar Rome. In het onderwijs (bijvoorbeeld bij het MBO-keuzedeel Duurzaamheid in het beroep) werkt men met de spelregels van The Natural Step.

In essentie gaat het erom dat we tijdens onze zoektocht naar een circulaire economie en een duurzame samenleving blijven reflecteren op de gevolgen van onze keuzes voor mens, dier en planeet in een breed perspectief, hier en nu en elders en later. En dat we naar dat inzicht handelen.