Introductie

Omdat leren voor duurzame ontwikkeling een doorgaand proces is, besluiten we deze toolkit met een instrument waarmee je het gesprek open houdt met andere regio’s, andere bewegingen, andere organisaties en andere mensen.

Het verschil met benchmarken is dat het bij benchlearning niet gaat om de vraag wie beter presteert, maar om de vraag wat er van elkaar te leren valt zodat niet iedereen opnieuw het wiel hoeft uit te vinden. Hoe kun je op elkaars inzicht, ervaring en kennis verder bouwen?

Deze co-creërende en open houding is essentieel bij leren voor duurzame ontwikkeling. In de praktijk zien we nog vaak dat mensen elkaars troeven proberen af te vangen, in hun drang om gezien en gewaardeerd te worden. Naast constante reflectie op je eigen rol (persoonlijk leiderschap – tool 6) en het bevestigen en bekrachtigen van de ander (mapping – tool 5) is het voeren van open gesprekken over successen en problemen een hulpmiddel om leren voor duurzaamheid levend te houden.

We hebben een groot gedeeld eigenbelang; in je eentje werken aan duurzame ontwikkeling heeft niet zoveel zin. We bouwen aan een betere wereld die voorbij de grens van onze eigen organisatie ligt.

Download de tool

Het belang van netwerken

SPARK werkt nauw samen met andere netwerken. Doordat we goed weten waar we als individuele organisaties voor staan en we bovendien goed weten wat we gezamenlijk voor ogen hebben, kunnen we elkaar versterken en bijstaan. Vanuit verschillende invalshoeken werken we aan hetzelfde grotere doel, en omdat het voor iedereen een ontdekkingstocht is hoe we dit doel kunnen realiseren is het krachtig om open problemen en successen te delen.

– Heleentje Swart

VOORBEELD SPARK

SPARK werkt nauw samen met andere netwerken. Doordat we goed weten waar we als individuele organisaties voor staan en we bovendien goed weten wat we gezamenlijk voor ogen hebben, kunnen we elkaar versterken en bijstaan. Vanuit verschillende invalshoeken werken we aan hetzelfde grotere doel, en omdat het voor iedereen een ontdekkingstocht is hoe we dit doel kunnen realiseren is het krachtig om open problemen en successen te delen.