Introductie

Door te reflecteren op de vraag waar in je netwerk twijfels en hindernissen liggen heb je bij de vorige tool een aantal alarmbellen kunnen benoemen. Dit zijn de kiemen voor transformatie, of je kan ook zeggen, kiemen voor het ontstaan van nieuwe inzichten. Een alarmbel nodigt uit om anders naar een situatie te kijken, een ander perspectief te leren innemen, en anders te handelen dan je gewoon bent te doen.

Cavangaro en Curiël ontwikkelden bijgaand model om inzichtelijk te maken dat in het hart van van elke organisatie mensen staan die keuzes maken en daarmee invloed uitoefenen op elkaar en hun omgeving. Door daar bewust van te zijn kunnen we reflecteren op de vraag hoe ons handelen een balans kan vormen tussen zorg voor onszelf, zorg voor anderen en zorg voor de aarde en alles wat daarop leeft.

Download de tool

Een appèl

SPARK doet een appèl op het leiderschap van het individu; wat doe jij om leren voor duurzame ontwikkeling mogelijk te maken? Dit kan de conciërge zijn die in de kantine een Meatless Monday invoert of de docent Engels die samen met haar collega Aardrijkskunde het initiatief neemt om met een ISK een project op te zetten over mondiale vluchtelingstromen. Leiderschap ontwikkelt zich elke keer wanneer mensen ja, en… zeggen tegen elkaar in plaats van ja maar.

VOORBEELD SPARK

Op initiatief van de burgemeester besloten een basisschool bestuur en een directeur van het voortgezet onderwijs in Ooststellingwerf om samen met SPARK een doorlopende leerlijn duurzame ontwikkeling te ontwerpen, van begin basisschool tot eind VMBO/HAVO/VWO. Wat echter buiten beeld viel was dat er al mensen bezig waren met het in kaart brengen van al het aanbod in de gemeente op het gebied van kunst, cultureel erfgoed en NME, en om dat op duurzame thema’s en op de vraag van het basisonderwijs af te stemmen. Dit leverde een ongemakkelijke situatie op, waarin mensen zich gepasseerd voelden.

Door ons korte termijn belang even te parkeren en te kijken naar het grotere doel kwamen we echter snel bij elkaar, sterker dan daarvoor: nu bereiken we alle kinderen tussen de 4 en 18 jaar die in de gemeente naar school gaan en bovendien kunnen we samen veel sneller van start door al het voorwerk dat al is gedaan.

Verschillende mensen hebben vanuit hun cirkel van invloed gekeken naar hoe ze leiderschap voor duurzame verbinding kunnen tonen. Binnen een jaar is het programma Wortels en Vleugels een feit en kunnen docenten structureel aan de slag met leren voor duurzame ontwikkeling.