Introductie

Bij de vorige tool heb je benoemd wie voor jullie interne organisatie essentieel zijn om te betrekken. Ook heb je benoemt wie je extern wilt bereiken. Met deze tool verdiep je je inzicht in jullie netwerk. Deze mapping tool combineert de inzichten van een stakeholdermap met de dynamiek van een krachtveldanalyse.

Een stakeholdermap helpt om snel beeld te krijgen van de belangrijke interne en externe partijen en hun belangen. Ondersteunen zij jouw doelen, of werken ze misschien tegen? Je krijgt inzicht in de manier waarop stakeholders voor jou belangrijk zijn en andersom.

Waar een reguliere stakeholdermap bestaat uit een aantal afgebakende cirkels of vlakken gaan wij aan de slag met verplaatsbare hexagons die beter mogelijkheid geven om verbanden, relaties en afstanden te visualiseren tussen jou en verschillende stakeholders, en ook om de interactie tussen verschillende stakeholders te bespreken.

Download de tool

The map

J.R.R. Tolkien’s The Lord of the Rings is an epic adventure, spanning three volumes and hundreds of pages. There are invented languages, histories, backstories, and subplots galore. It’s an awesome story, but it’s also complicated. Frankly, it’s easy to get confused while reading The Lord of the Rings. But Tolkien’s got your back. At the beginning of the book is a map.

As the characters travel through locations such as Mount Doom, the Mines of Moria, and the Misty Mountains, in the reader can flip to the map and remind herself where the action is happening and how it all fits together.

The map you’ll create on Monday isn’t so different: a simple diagram representing lots of complexity. Instead of elves and wizards moving through Middle Earth, your map will show customers moving through your service or product. Not quite as thrilling, but every bit as useful.

– Jake Knapp, Google
Sprint: How to solve big problems and test new ideas in just five days (2016)

VOORBEELD SPARK

Wat SPARK sterk maakt is dat we samen mogen werken met bevlogen mensen uit de triple helix: en onderwijsmensen, en ondernemers en overheden. Hoe verschillender je stakeholders, hoe groter je slagkracht. We delen een gemeenschappelijke, regio-brede ambitie en visie, die zich steeds verder verdiept en verbreed.

Overigens zoeken we ook de aansluiting bij een brede waaier aan maatschappelijke organisaties en bij burgerorganisaties. Van het anti-discriminatie centrum tot aan de milieufederatie en van krachtige dorpsbelangen tot aan kunstenaarscollectieven: juist uit deze hoek komen vaak interessante vragen voor duurzame ontwikkeling, die we aan het leerproces van het onderwijs proberen te verbinden.

Zo deden leerlingen van 4 basisscholen op vraag van de organisatie achter de Fossielvrije Weken en Arriva onderzoek naar de mobiliteit in hun dorp. Met hun ouders en andere dorpelingen bespraken ze de mogelijkheden voor carpoolen, vaker de fiets en de aanschaf van elektrische deelauto’s.

Hun bevindingen presenteerden ze op een grote Klimaattop in Groningen, waarmee ze ondernemers, overheden en andere bezoekers inspireerden met hun energie en plezier. Een van de spreeksters (11 jaar) sloot af met: ‘Goed dat u ook met ons mee denkt hoe we de CO2 uitstoot kunnen verminderen. Zet ‘m op vandaag – toi toi toi!’