Introductie

Als je wilt weten hoe je een beweging voor leren voor duurzame ontwikkeling start, dan is het slim om eerst uit te zoeken waarom je dat wilt en wat je wilt bereiken.

Hoe scherper je weet wat je voor ogen staat, hoe meer impact jullie beweging zal hebben. Daarom staan we bij dit handvat wat langer stil bij jouw kernwaarde(n) en bij die van de mensen met wie je de beweging voor leren voor duurzame ontwikkeling inzet. Vanuit welke innerlijke overtuiging willen jullie dit? Hoe staan jullie er individueel in en wat bindt jullie als groep?

Door deze waarden ook later in het proces goed te bewaken blijf je dicht bij je kracht en je passie. Het kan best zijn dat je je waardes later bijstelt of verfijnt, maar met deze tool en de bijbehorende waardekaart doe je dat bewust.

Duidelijke kernwaarden versterken je verhaal en helpen je daardoor om de juiste mensen te betrekken bij de beweging en waardevolle partners te vinden. Ook kunnen ze richting geven tijdens lastige beslissingen. Het streven naar gezamenlijke waarden bindt mensen en zorgt ervoor dat je samen in vertrouwen vooruit durft.

Download de tool

Core values

Strategic management begins with a vision of what the firm is and what it will become. Based on the core values of the firm, this strategic vision is essentially an image that guides the firm’s decision-making processes at all levels.

– Jean Garner Stead
Sustainable strategic management (2008)

VOORBEELD SPARK

Gaandeweg het bouwen van onze beweging groepeerde zich een denktank rond SPARK van onderwijsvernieuwers uit VO, MBO en HBO.

Om ook het basisonderwijs en de universiteit te betrekken organiseerden we een middagsessie met zo’n 40 stakeholders uit de regio: bestuurders, docenten, leerlingen en beleidsmakers uit het onderwijs, overheidsambtenaren betrokken bij circulaire economie/ duurzaamheid en bij onderwijs van gemeenten en de provincie en een aantal ondernemers.

Samen ontwierpen we een praatplaat, gebaseerd op de vraag Wat mag de wereld van het Friese onderwijs in 2025 verwachten? Hier staan een heel aantal kernwaarden in benoemd. Daarnaast zijn veerkracht, transparantie, wederkerigheid en verbinding de vier kernwaarden die SPARK het best karakteriseren.