Introductie

De Gouden Cirkel van Sinek is ondertussen bij velen bekend, opgehemeld of verguisd. Wat je er ook van vindt en hoe je deze ook gebruikt – feit is dat deze helpt om onderscheid te maken tussen wat je doet, hoe je dit doet en waarom. Op het wat en hoe hebben we vaak snel antwoord, bij het waarom van ons handelen staan we over het algemeen wat minder vaak stil.

Verken kort met elkaar wat jullie beweging beoogt, hoe jullie hieraan werken of willen gaan werken en of jullie al woorden hebben met betrekking tot de vraag waarom jullie dit willen. Deze oefening is met name bedoeld om even op te warmen.

Download de tool

The Golden Circle

Why are some people and organisations more inventive, pioneering and successful than others? And why are they able to repeat their success again and again? In business, it doesn’t matter what you do, it matters why you do it. ‘Start with Why’ analyses leaders like Martin Luther King Jr and Steve Jobs and discovers that they all think in the same way – they all started with why.

– Simon Sinek
Start with Why (2011)